ENERGIATÁROLÓ PLUSZ KFT

A komplex villamosenergia-tárolási megoldások szállítója

Kinek javasoljuk komplex energiatárolási-rendszer megoldásainkat?
Akinél a műszaki szükségesség felmerül és/vagy aki üzleti előnyöket vár ezen új technológiától és a kapcsolódó szolgáltatásoktól.

Miért érdemes velünk közösen kidolgozni a megoldást?

A villamosenergiatárolás célja legtöbbször és elsődlegesen egy műszaki probléma kezelése, de másodlagosan már érdemes a belőle nyerhető gazdasági -és környezeti előnyökre is egy pillantást vetni. Azonban az ipari-kereskedelmi méretű tárolók esetén a megfelelő energiatároló-rendszer kiválasztása összetett műszaki és gazdasági feladat.

Az ipari méretű energiatárolási tudás, melyet az új technológiák (Li-ion) megjelenése és tökélesedése tett lehetővé, még nem termelte ki széles körben Magyarországon azt a szakértői, tervezői hátteret, amely a felmerülő igényeket és azokra adandó műszaki válaszokat garantáltan biztosítani tudja.

Amennyiben sikerül egy jó választ, műszaki megoldást kapnunk a problémánkra, közel sem biztos, hogy az gazdaságilag is megfelelő lesz részünkre. Ha a szakértőnktől kapott megoldás műszakilag -és gazdaságilag is elfogadható az még közel sem jelenti azt, hogy optimális üzleti döntést tudjunk hozni, hiszen az optimális döntés csak több jó döntési alternatíva esetén biztosítható.

Cégünk, az Energiatároló Plusz Kft, ezt a döntési szabadságot, lehetőséget biztosítja Ügyfeleinek a komplex energetikai megoldásaiban, az úgynevezett „Design & Build” típusú szolgáltatásai keretén belül. 

Támaszkodunk azon képességünkre, hogy az Önök döntési preferenciái alapján (nettó jelenérték, statikus megtérülési idő, élettartamra meghatározott fajlagos energiaköltség stb.) tudunk műszakilag és üzletileg egyaránt optimalizált megoldást/megoldásokat szállítani. A megoldás- szállítás magában foglalja a meghatározó piaci szereplőkkel közösen végzett tervezést/engedélyeztetést, berendezés szállítást, kivitelezést, beüzemelést, karbantartást és üzemeltetést is.

 

A szakértői műszaki-gazdasági optimalizációs szolgáltatásunkat önálló termékként is kínáljuk leendő Ügyfeleinknek.

Példák a műszaki szükségességekre:

 • Nincs áramhálóztat és annak kiépítése műszakilag nem megoldható.
 • Nincs meg a szükséges hálózati kapacitás az adott helyen és annak kiépítése drága és időben elhúzódó.
 • A hálózati feszültségingadozás jelentős, gyakoriak az áramkimaradások.
 • Magas a rendszerhasználati-díj (RHD) a lekötött magas (csúcs) teljesítmény miatt.
 • Gyakoriak az áramszolgáltatói büntetések a felhasználási felharmónikusok miatt.
 • Az üzemeltetett napelempark nem működtethető az optimumon a jelentős vissz-watt veszteség miatt.
 • Problémát okoz a napelempark menetrendtartása, menetrendezése.

Példák az üzleti előnyökre:

 • A beruházási költségek optimizálhatók a megtérülési idő csökkenése és a nettó jelenérték (NPV) növelése mellett a beruházást megelőző beruházási méretoptimalizálási szaktanácsadással, a napelemes és energiatárolós rendszerek optimális méretének meghatározásával.
 • Bevétel növelése és költségek csökkentése a csúcs-völgy időszaki áramkereskedelemmel, illetve energiafelhasználással. (Energia-arbitrázs)
 • Bevétel -és profitnövelés aggregátor partneren keresztül történő belépéssel a rendszerszintű szolgáltatások (FCR, aFRR, mFRR) piacára.
 • Energetikai TAO igénybevételének lehetősége.
 • EKR lehetősősége.

Amennyiben a fenti példák bármelyike Önnél/Önöknél előfordul, vagy érdekli személyreszabott megoldásaink/szolgáltatásaink valamelyike, úgy lépjen velünk kapcsolatba, vagy tekintse meg megoldásaink/szolgáltatásaink részletesebb ismertetését.

 A KÖZÖS SIKERHEZ VEZETŐ ÚT LÉPÉSEI

OPTIMUM FOLYAMAT (javasolt)

 1. Ügyfélmegkeresés és igényközlés.
 2. Ügyfél személyes felkeresése és az ügyféligény részletes megismerése (vállalati ügyfelek esetén).
 3. Adatigénylés, amennyiben szükséges helyszíni bejárás, felmérés.
 4. Energetikai célú beruházás-előkészítési, vagy optimalizálási szakértői tanácsadás. Optimális méretű napelempark -és energiatároló meghatározása.
 5. Előzetes ajánlatadás beruházói/tervezői árbecsléshez.
 6. Energiatároló-rendszer tervezése, engedélyeztetése (esetileg akkreditációja).
 7. Berendezés gyártása, gyári ügyfél általi átvétele, szállítása.
 8. Az energiatároló-rendszer kulcsrakész kivitelezése.
 9. A berendezés beüzemelése és a kért vezérlési logika beállítása.
 10. Dolgozói, ügyfél tréning.
 11. Karbantartás és üzemeltetés.

ELŐNYE

 • A beruházás üzletileg és műszakilag a legoptimálisabban valósítható meg.
 • Az egy-ablakos rendszernek köszönhetően az Ügyfélnek csak az igényközléssel és a döntéshozatallal kell időt töltenie.
 • Tisztázott garanciális viszonyok.

ALAP FOLYAMAT

 1. Ügyfélmegkeresés és igényközlés.
 2. Informatív, vagy kötelezőérvényű ajánlatadás.
 3. Berendezés: gyártása, gyári -ügyfél általi -átvétele (vállalati ügyfelek esetén), szállítása.
 4. A letelepített berendezés beüzemelése és a megrendelt vezérlési logika beállítása.
 5. Dolgozói, ügyfél tréning.
 6. Opcionális lehetőség: tervezés, kivitelezés, karbantartás-üzemeltetés.

ELŐNYE

 • Gyors
 • Igazodik az Ügyfél által már meghozott beruházási döntéshez, vagy elkészített tervekhez.

 KERESKEDELMI ÉS IPARI ENERGIATÁROLÁSI MEGOLDÁSOK

A megfelelő villamosenergiatároló (ESS) -és energiamenedzsment (EMS) rendszer kiválasztásával, valamint a helyes vezérlési logika szállításával és beállításával az alábbi alkalmazási módokat tudjuk Ügyfeleinknek biztosítani.

VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS OPTIMALIZÁLÁSA (ENERGIA-ARBITRÁZS)

Alacsony áron (völgy-időszak) való energiatároló töltés, magas árazású időszakban (csúcs-időszak) történő energiatároló kisütés.

FOGYASZTÁSI- CSÚCS LEVÁGÁSA

Flosztói hálózatról, vagy elosztói hálózatról és napelemes rendszerről történő együttes megtáplálás esetén lehetőség van a fogyasztási- csúcsok fellépésekor az energiatárolóból történő villamosenergia vételezésre, ezáltal a jelentkező fogyasztási csúcsok „levághatók” a lekötött teljesítmény (így az RHD) pedig jelentősen csökkenthető.

FOGYASZTÁSI- CSÚCS ELTOLÁSA

Villamosenergiatárolóval kombinált napelemes rendszerek esetén lehetőség van a termelési csúcs időszakban megtermelt villamosenergia későbbi- fogyasztási szükséglethez igazodó- felhasználására.

RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁS

Megkötött aggregátori szerződés esetén az Ügyfélnek lehetősége van a villamosenergia-tárolóban tárolt  energiájának -kiegyenlítő célú szabályozási tartalékként (FCR, aFRR, mFRR) történő- értékesítésére.

MENETRENDTARTÁS

Naperőműhöz kapcsolódó energiatároló esetén a menetrendben vállalt termelés (bizonyos határok között változó időjárás esetén is) biztosítható.

KLASSZIKUS ENERGIATÁROLÓ (Puffer) FUNKCIÓ

Napelemes rendszerek esetén a vissz-watt védelem bekapcsolásakor a napelemeken termelt energiát a villamosenergiatároló-rendszer eltárolja.

A hétvégi, illetve üzemszüneti fogyasztás-elmaradás esetén a fel nem használt energia szintén az energiatárolóban eltárolható.

 ÁTVITELI ÉS ELOSZTÓHÁLÓZATI ENERGIATÁROLÁSI MEGOLDÁSOK

A megfelelő villamosenergiatároló-rendszer (ESS) és energiamenedzsment- rendszer (EMS) kiválasztásával és telepítésével, valamint a helyes vezérlési logika beállításával az alábbi megoldásokat tudjuk Ügyfeleinknek biztosítani.

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÁS

A hálózati villamosenergiatároló- rendszer hatásos -és meddőenergia feltáplálással, vagy elvétellel képes szabályozni a hálózati szakasz feszültségszintjét, ezáltal alkalmas a megújuló energiatermelés okozta volatilitás kiegyenlítésre, a hálózati stabilitás biztosítására.

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK KIVÁLTÁSA, KÉSLELTETÉSE

A villamosenergiatároló-rendszer telepítésével -időlegesen, vagy akár véglegesen- kiválthatók kapacitás -és hálózatfejlesztési projektek, a hálózati Ügyfelek folyamatos zavartalan kiszolgálása mellett.

A fenti megoldásokon túl- igény esetén- az Átviteli -és Elosztóhálózati Ügyfeleink rendelkezésére állnak a Kereskedelmi és Ipari Ügyfeleinknek kifejlesztett megoldásaink is.

 LAKOSSÁGI ENERGIATÁROLÁS

A lakossági Ügyfeleinknek kínált villamosenergiatároló berendezéseink segítségével a napelemes rendszer segítségével megtermelt villamos energiát tetszőleges célra  -és időpontban lehet felhasználni.

VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS OPTIMALIZÁLÁSA (ENERGIA-ARBITRÁZS)

Alacsony áron (völgy-időszak) való energiatároló töltés, magas árazású időszakban (csúcs-időszak) történő energiatároló kisütés.

FOGYASZTÁSI- CSÚCS ELTOLÁSA

Villamosenergiatárolóval kombinált napelemes rendszerek esetén lehetőség van a termelési csúcs időszakban megtermelt villamosenergia későbbi- fogyasztási szükséglethez igazodó- felhasználására.

KLASSZIKUS ENERGIATÁROLÓ (Puffer) FUNKCIÓ

Napelemes rendszerek esetén a vissz-watt védelem bekapcsolásakor a napelemeken termelt energiát a villamosenergiatároló-rendszer eltárolja.

A hétvégi, illetve üzemszüneti fogyasztás-elmaradás esetén a fel nem használt energia szintén az energiatárolóban eltárolható.

UPS FUNKCIÓ

A villamosenergatároló (megfelelő típusválasztás és kiépítés esetén) alkalmas a rövid idejű hálózati áramkimaradás áthidalására.

 CARPORT/BUSPORT, EGYÉB ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Hogyan kapcsoljuk össze az energetika -és költségoptimalizálás terén a „kellemest a hasznossal” és közben lépjünk előre az ESG céljainkban is?
Jó példa erre az általunk telepített carport/truckport/busport napelemmel, energiatárolóval, e-töltővel szerelt szerkezetek, berendezések.

Mit kell tenni ahhoz, hogy a maximumot hozzuk ki ezen energetikai berendezéseinkből?

 • Fedjük le a parkolóinkat, nyílt tárolóhelyeinket zöldenergia termelésre alkalmas szerkezetekkel, berendezésekkel.
 • A megtermelt tiszta energiát töltsük napközben a parkoló járműveinkbe, vagy mérsékeljük a megújuló energiával az irodai, szállodai, bevásárlóközponti, gyártásban használt hálózati villamosenergia-fogyasztásunkat.
 • Amennyiben a teljes napelemekkel megtermelt energiát nincs módunkban elfogyasztani, úgy tároljuk azt villamos energiatároló-rendszerben a későbbi felhasználás, vagy továbbértékesítés céljára.
 • A beruházásunk megtérülési szempontjain túl is származhat előnyünk a telepített rendszerünk által, nevezetesen a gépjárműveink, vagy a tárolt árunk kevésbé lesz kitéve az időjárás viszontagságainak, úgymint jégverés, túlhevülés, UV-károsodás.
 • Ha a környezettudatosság egy következő lépcsőfokára szeretnénk lépni, akkor olyan szerkezetet telepítsünk, amely alkalmas az esővíz felfogására, tárolására, amely esővíz alkalmas lehet a környező zöldterület, vagy a szerkezethez illeszthető növénytartó, növényeinek öntözésére.

KERESKEDELMI, IPARI, ÁRAMHÁLÓZATI ÜGYFELEINKNEK

Carport M
Carport XL
Bus/Truckport

LAKOSSÁGI ÜGYFELEINKNEK

Carport S
Carport SG
Carport S+
Carport SG+

EGYÉB ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

 

 

 

NAPERŐMŰ, NAPERŐMŰ+ ENERGIATÁROLÓ- RENDSZER BERUHÁZÁSI MÉRET OPTIMALIZÁLÁS, MŰSZAKI-GAZDASÁGI TANÁCSADÁS (EKR, TAO)

 • Optimalizálja naperőműve és kapcsolódó energiatároló rendszere méretét szakértői tanácsadásunk igénybevételével.
 • Szakértői anyagainkat a legkorszerűbb adatelemzési modellezés segítségével készítjük a szimulációk validált ipari összehasonlítás-elemzésen (benchmarkon) alapulnak, adaptálva az Ügyfeleink egyedi igényeire, lehetőségeire és projekthelyszíneire.
 • Kiszámítjuk a szükséges műszaki -és gazdasági mutatókat, amelyek segítenek Önnek , hogy valós képet kapjon leendő beruházásának üzleti hasznáról, annak várható megtérülési idejéről, hogy megalapozott beruházási döntést tudjon hozni.

Lépjen velünk kapcsolatba!

ENERGIATÁROLÓ PLUS KFT.
(ENERGY STORAGE LTD.)

2160 Csomád, Levente u. 14/A.

Adószám: 32355330-2-13

E-mail: office@etarolo.hu